Начало  |  За фирмата  |  Kонтакт  | 

Водоочистващи системи

 • Системи за обратна осмоза AquaBplus с производителност от 500 до 3000 л/ч.

  Продуктовата гама AquaBplus е централна платформа за производство на пермеат в центъра по хемодиализа. Модулният дизайн позволява конфигурация на едностъпкови или двустъпкови системи за обратна осмоза за захранване на до 50 апарата за хемодиализа.

  AquaBplus - AquaBplus е базовият модул за производство на пермеат в диализния център.

  AquaBplus HF опция - AquaBplus HF позволява гореща дезинфекция на ринга на пермеата, на тръбите за пермеата и на диализните апарати.

  AquaBplus B2 опция - AquaBplus B2 е допълнителен модул за обратна осмоза за AquaBplus, с която образува двустъпкова система за превъзходно качество на пермеата.

  Качество на продукта

  • Високо химическо и микробиологично качество при отсъствие на мъртво пространство при свързването на тръбите при всички компоненти
  • Намалява образуването на биофилм посредством интегрирани програми за автоматично промиване
  • Контрол за правилно дозиране на дезинфектанта гарантиран от сензорна система по време на химическа дезинфекция

  Безопасност

  • Портът за вземане на проби без мъртво пространство, интегриран във вградения входен модул улеснява осигуряването на качеството
  • Интегриран контрол на течовете
  • Подробно документиране на всички работни параметри в интегриран дневник на сервизните данни.
  • Интегрираният спешен режим на работа гарантира снабдяването с пермеат на диализния център в случай на повреда дори и при пълна повреда на електрониката
  • Проектирана за използване в бъдеще на най-модерната микроконтролерна електроника

  Ефективност

  • Няколкото опции за надграждане позволяват персонализиране в отговор на индивидуалните нужди и гъвкаво ценообразуване
  • Контролиран според нуждите, пестящ вода кръг за снабдяване с пермеат
  • Интелигентен контрол на работните параметри за спестяване на производствени разходи и удължен експлоатационен живот


 • Малка система за обратна осмоза с омекотител AQUA WTU - 250 л/ч

 • Малка система за обратна осмоза без омекотител AQUA UNO - 50 л/ч.

 • Консумативи и филтри

 • Системи за предварително очистване и омекотяване

  Специално проектирана за индивидуалните изисквания предварителното филтриране е от основно значение за безопасната, продължителна и надеждна работа на системата за обратна осмоза. Онлайн очистване с каскада от предварителни филтри позволява гъвкаво съчетание на различни техники за филтриране, като например филтриране на частици, адсорбция, оксидация и йонен обмен, за да се улеснят всички диализни терапии. Всички системи за предварителна филтрация и обратна осмоза са проектирани като неразделна част Онлайн каскадата за пречистване на Фрезениус Медикъл Кеър и отговаря на всички приложими стандарти и регламенти за функционалност, микробиологична чистота и техническа безопасност.

 
  Нагоре