Начало  |  За фирмата  |  Kонтакт  | 

GRAFALON® (ATG-Fresenius S)

Нашият фармацевтичен медикамент с приложение при трансплантации

Неовии Байотех добавя значителен принос към органната трансплантация с имуносупресивния медикамент GRAFALON® (ATG-Fresenius S). До настоящия момент пациенти в повече от 60 страни по света са получили успешно лечение.

Главното предизвикателство при всяка трансплантация е реакцията на имунната система на реципиента към трансплантирания орган, тъй като T-лимфоцитите и антителата на реципиента атакуват чуждия орган. Поликлоналните антитела се използват малко преди и/или след процедурата по трансплантация, за да се предотврати атаката от собствената имунна система на реципиента към трансплантирания орган.

Антителата са белтъчни молекули образувани от имунната система, които се свързват с определени клетки и ги неутрализират. GRAFALON® (ATG-Fresenius S) е поликолонално антитяло, което се свързва с T-лимфоцитите на реципиента и помага за потискането на реакцията на отхвърляне на трансплантирания орган. Антитялото се използва при органни трансплантации, както и при клетъчни трансплантации в някои страни.