Начало  |  За фирмата  |  Kонтакт  | 

Поддържаща техника

 • BCM - Body Composition Monitor

  Обективното определяне на статуса на течностите има голямо клинично значение във всички фази на терапията на хроничната и остра бъбречна недостатъчност. Понастоящем степента на хиперхидратация се определя от клинични симптоми като напр. повишено кръвно налягане, затруднено дишане или отоци. Тези симптоми често се проявяват едва при прекалена хиперхидратация, а могат да бъдат предизвикани и от други, не свързани с течностите причини. BCM - Body Composition Monitor помага на лекаря при преценката на статуса на течностите чрез биоимпеданс-спектроскопско измерване на телесния състав, от който може да бъде определена хиперхидратацията. Освен това се дават референтни данни за здраво население със същата възраст и пол за улесняване на бързата и лесна интерпретация на измерените резултати. Освен статуса на течностите, уредът определя и хранителното състояние на пациента. През последните години постоянно се увеличава осъзнаването на значението на хранителния статус за терапията при трансплантация на бъбреци. Така например, често намаляване на активната телесна клетъчна маса незабелязано се компенсира чрез натрупване на вода, като теглото на пациента остава същото. Уредът позволява продължително наблюдение на състава на тялото и дава на разположение обективна мярка за хранителния статус чрез LTI (Lean Tissue Index) и FTI (Fat Tissue Index).
  BCM - Body Composition Monitor предлага бързо и надеждно определяне на обема на разпределение на уреята за изчисляване на дозата на диализата (kt/V). BCM - Body Composition Monitor е предназначен за наблюдение и мониторинг на пациенти с бъбречни заболявания, в рамките на диализната терапия и екстракорпоралните терапии. Той може да бъде използван в диализни центрове, клиники, болници или в областта на домашната диализа. • Йонометър

  ЙОНОМЕТЪРЪТ е разработен за приложение в областта на диализата. Тази област на медицината поставя най-високите изисквания по отношение на надеждността, ефективността на разходите и лесната употреба на устройствата, предназначени за тестване в непосредствена близост до пациента. ЙОНОМЕТЪРЪТ ще отговоря на тези нужди в продължение на много години и винаги ще бъде правилното решение, когато се изисква ефективно наблюдение отблизо на електролитите.

  Параметри

  Вид проба

  Натрий

  Кръв

  Калий

  Серум

  Калций

  Плазма

  pH-стойност

  Диализна течност

  Хематокрит

  Урина

  Хемоглобин

  Воднисти разтвори

  Проводимост

   


 
  Нагоре