Начало  |  За фирмата  |  Kонтакт  | 

Продукти за остра диализа

 • Системата multiFiltrate е специално проектирана за дългосрочно ползване в интензивни отделения и в други обекти използващи терапии за извънтелесно очистване на кръвта. Нейният компактен дизайн позволява лесно боравене и отговаря на нуждите на интензивните отделения, където често мястото е ограничено.

  Ясното подреждане на контролното табло и индикаторите в съчетание със софтуерно управлявано меню за оператора гарантират опростен начин на работа, който позволява дори сестрински персонал без специален опит в диализата да работи с multiFiltrate системата.

  Видове терапии

  Апаратът multiFiltrate е система за остра диализа за лечение на остра бъбречна недостатъчност и интоксикации, използваща следните видове терапии:
  – Бавна продължителна ултрафилтрация (SCUF/БПУФ)
  – Продължителна веновенозна хемофилтрация (CVVH/ПВВХ)
  – Високообемна продължителна веновенозна хемофилтрация (pre-post CVVH/ ПВВХ)
  – Продължителна веновенозна хемодиафилтрация (CVVHDF/ПВВХДФ)
  – Продължителна веновенозна хемодиализа (CVVHD/ПВВХД)
  – Мембранна плазма сепарация (MPS/МПС)
  – Хемоперфузия (HP)

 • Хемофилтри и Плазма филтри

  Филтри за остра диализа (Ultraflux®)
  Филтри за плазмафереза (Plasmaflux®)

 • Разтвори за хемофилтрация
 • Кръвни линии за апарат multiFiltrate
 • Китове за различните видове терапииUltraflux ® AV филтри за продължителна
бъбречно заместваща терапия (ПБЗТ/CRRT)

PlasmaFlux ® филтри за плазмафереза

 
  Нагоре