Начало  |  За фирмата  |  Kонтакт  | 

Игли

Продуктова гама на фистулните игли

  • Сухосиликнизирани фистулни игли стерилизирани с етиленоксид
  • Сухосиликнизирани фистулни игли стерилизирани с гама лъчи
  • Влажносиликнизирани фистулни игли стерилизирани с етиленоксид

Фистулните игли на Fresenius Medical Care са произведени от суровини и са предмет на постоянен контрол, за да се гарантира постоянно висок стандарт на качество.

- Ултра тънките фистулни игли улесняват по-високите потоци на кръвта повече от иглите с по-дебели стени, тъй като по-големия вътрешен диаметър намалява съпротивлението на потока.

- Благоприятната геометрия на потока на SN позволява ефективен поток.

- Неизползваното пространство от по-малко от 0.1 mL намалява рециркулацията.

- Артериалните игли и SN иглите с атравматичен "back-eye" предотвратяват ефекта на засмукване на иглата.

- Минимална болка от убождането и оптимално щадене на съдовете с атравматична фаска на убождащия ръб.

- Повечето фистулни игли са снабдени с подвижни цветно-кодирани крилца. Две цветни точки на корпуса на иглата отбелязват посоката на режещия ръб.

- Стерилизирани с гама лъчи или с етиленоксид.


Перфектна геометрия на режещия ръб

Режещият ръб на всяка игла е заострен и полиран така, че остротата на върха да гарантира оптимални условия на проникване в тъканите. По този начин пациентът печели от намаленото травмиране на съда и от по-малката болка при убождане. Освен това, специалното отверстие на всяка артериална и single-needle игла предотвратява засмукването от иглата на вътрешната стена на съда на пациента.


Цветно кодиране

Всички игли на Fresenius Medical Care са снабдени с цветно кодирани крила, които посочват диаметър на канюлата. Черна точка посочва скосенената страна и така посоката на скосяване е винаги ясна при убождане.


Оптимизирана геометрия на потока

Поради ултратънките стени на иглите, може да бъде постигнат по-големи вътрешен диаметър на лумена, който от своя страна позволява максимален поток на кръвта.


Биосъвместимост

Всички игли на Fresenius Medical Care са силиконизирани за намаляване на взаимодействието на кръвта с материала. Нашите фистулни игли са стерилизирани с етиленоксид (някои видове игли се стерилизират с гама лъчи).


Постоянно високо качество на продуктите

Стриктните процедури за контрол на качеството внедрени в производствените процеси гарантират висока надеждност и безопасност на фистулните игли произведени от Fresenius Medical Care.

 
  Нагоре