Начало  |  За фирмата  |  Kонтакт  | 

Диализатори

Fresenius Polysulfone® е синтетична мембрана сложно проектирана, така че да отговори на комплексните нужди на пациента. Еволюцията на мембраната отразява две десетилетия на интензивни научни изследвания и разработки в областта на науката за полимерите, мембранната технология и диализата. Изборът на полимери, както и правилната технология и ноу-хау за обработка на полимери е от решаващо значение.

Диализаторите и филтрите на Fresenius Medical Care са обект на новаторски метод на стерилизация – уникалната процедура за INLINE правова стерилизация, която предоставя стерилни и апирогенни диализатори с отлична хемосъвместимост, незасегната от стерилизацията.

  • Fresenius Polysulfone® – Диализаторите с полисулфонна мембрана се характеризират с отлични работни качества, хемосъвместимост и задържане на ендотоксините.
  • Fresenius Helixone® – Най-ново поколение полисулфонова мембрана с подобрени работни характеристики, отлична хемосъвместимост и висок капацитет за задържане на ендотоксини.
  • NCS Технология – Специална технология, използвана в производството на мембрана Helixone®, създаваща определена пореста структура и профил на разпределение на вътрешния слой на мембраната, съгласно желаното приложение.
  • INLINE парова стерилизация – вътрешнопаровата стерилизация е специален процес на стерилизация, в който и двете страни на диализаторите и филтрите се обдухват продължително с пара, като по този начин се гарантират безопасни и удобни диализни процедури.

Диализатори на Фрезениус с Fresenius Polysulfone® и Helixone® мембрани са най-широко използваните диализатори в света поради техните изключителни характеристики.

Low-flux серии диализатори:

F-series HPS - Fresenius Polysulfon® ,INLINE правова стерилизация
FX-class® - Fresenius Helixone®, INLINE правова стерилизация

High-flux серии диализатори:

F-series - Fresenius Polysulfon®, INLINE правова стерилизация
FX-class® - Fresenius Helixone®, INLINE правова стерилизация
 
  Нагоре