За фирмата  |  Kонтакт  | 
home


Академия "Нефрология" и Националната конференция по нефрология,
Март 2021.

Предвид усложнената епидемиологична обстановка с Covid-19 инфекцията и наложените задължителни ограничения, включително за мероприятия подобни на това на Българското дружество по нефрология/БДН/, е невъзможно конференцията на БДН, с участие на медицински сестри да се осъществи на предварително посочената дата 19-22 Ноември 2020. При нормализиране на ситуацията Националната конференция ще се проведе през месец март 2021 г.


За повече информация на разположение е следния линк:

http://www.bgnephrology.com/