За фирмата  |  Kонтакт  | 
home


Световен бъбречен ден (WKD), 11 Март 2021 г.

Както всяка година, през втория четвъртък на месец март отбелязваме Световния бъбречен ден (СБД). Тази година мотото е „Да живееш добре с бъбречно заболяване“. За повече информация на разположение е следния линк:

http://www.worldkidneyday.org/