За фирмата  |  Kонтакт  | 
home


Световен бъбречен ден (WKD), 10 Март 2016 г.

Февруари 29, 2016

Световен бъбречен ден (WKD), 10 Март 2016 г.

Както всяка година, през втория четвъртък на месец март отбелязваме Световния бъбречен ден (СБД).
Тази година фокусът е върху бъбречните заболявания при децата, ранната диагностика, лечение и превенция.
Мотото е „БЪБРЕЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДЕЦАТА.
ДЕЙСТВАЙТЕ СВОЕВРЕМЕННО, ЗА ДА ГИ ПРЕДОТВРАТИТЕ!”

За повече информация на разположение е следния линк:

http://www.worldkidneyday.org/