За фирмата  |  Kонтакт  | 
home


58ми Международен конгрес на Европейската бъбречна асоциация и Европейската асоциация по диализа и трансплантация (ERA-EDTA), 05 - 08 Юни 2021 г.

В периода 05 – 08 Юни 2021 г. ще се проведе, изцяло виртуално, 58мия Международен конгрес на Европейската бъбречна асоциация и Европейската асоциация по диализа и трансплантация (ERA-EDTA). Допълнителна информация и програмата за конгреса са на разположение на следния линк:

https://www.era-edta.org