За фирмата  |  Kонтакт  | 
home


Life/2022 симпозиум за диализните мембрани,
6-8 септември 2022 г.

Имаме удоволствието да ви информираме за предстоящата образователна възможност Life/2022 симпозиум за диализните мембрани - нова, напълно виртуална медицинско-научна образователна програма с отворен достъп по целия свят на 6-8 септември 2022 г. във Франкфурт, Германия.

• Симпозиумът ще бъде със свободен достъп за всички заинтересовани, без входна такса.

• Симпозиумът ще бъде изцяло виртуален, необходима е само регистрация.

• Регистрацията вече е отворена и виртуалната платформа ще бъде достъпна малко преди началото на симпозиума.

• Симпозиумът не е акредитиран от CME, следователно не се предлагат кредити от CME.


За регистрация и допълнителна информация, включително програма на симпозиума, може да последвате линка: https://www.nephrologycampus.com/membranesymposium/