За фирмата  |  Kонтакт  | 
home


57ми Международен конгрес на Европейската бъбречна асоциация и Европейската асоциация по диализа и трансплантация (ERA-EDTA), 06 - 09 Юни 2020 г.

В периода 06 – 09 Юни 2020 г. ще се проведе, изцяло виртуално, 57мия Международен конгрес на Европейската бъбречна асоциация и Европейската асоциация по диализа и трансплантация (ERA-EDTA).


Допълнителна информация и програмата за конгреса са на разположение на следния линк:

https://www.era-edta.org