За фирмата  |  Kонтакт  | 
home


Международен медико-научен конгрес по нефрология Life / 2021,
15 - 18 Септември 2021 г.

Life / 2021 е образователна програма с председател проф. C. Wanner, Университетска болница Вюрцбург, проф. P. Stenvinkel, Институт Karolinska Стокхолм и упълномощена от Fresenius Medical Care. Предоставяйки платформа за международен научен обмен, заедно с водещите нефролози в света, Life / 2021 е посветена на оформянето на бъдещето на персонализираната грижа за пациентите.

Нефрологичният кампус Life / 2021 включва поредица от 18 уеб семинара, стартирани на 15 септември 2020 г. и завършващи с конгреса Life / 2021 от 15 - 18 септември 2021 г. Уникалната програма от поредицата уеб семинари Life / 2021 включва 18 сесии с теми от непосредствено значение за клиничната практика, включително COVID-19. Очакват се участници от над 100 държави и изтъкнати национални и международни лектори - давайки ви уникалната възможност за разширяване на вашата професионална мрежа от знания, на практика да се срещнете със световноизвестни експерти и да усъвършенствате знанията си. Нефрологичният кампус има мотото „Бъдещето на бъбречните заболявания - съвместно покана за персонализирана грижа за пациента." С иновативна комбинация от бързодействащи лекции, дебати и презентации, базирани на казуси, тя ще предостави актуална информация от водещи клиницисти и изследователи, която може да бъде интегрирана директно в клиничната практика.

Програма на уеб семинарите - https://www.nephrologycampus.com/webinar/agenda/

Програма на конгреса - https://www.nephrologycampus.com/congress/program/


За регистрация и допълнителна информация за семинарите и конгреса може да последвате линка: https://www.nephrologycampus.com/