За фирмата  |  Kонтакт  | 
home


53ти Международен конгрес на Европейската бъбречна асоциация
и Европейската асоциация по диализа и трансплантация
(ERA-EDTA), 21 - 24 Май 2016 г.

Февруари 29, 2016

53ти Международен конгрес на Европейската бъбречна асоциация и Европейската асоциация по диализа
и трансплантация (ERA-EDTA), 21 - 24 Май 2016 г., Виена, Австрия

На 21-24 Май 2016 г. във Виена, Австрия ще се проведе 53тия Международен конгрес на Европейската бъбречна асоциация и Европейската асоциация по диализа и трансплантация (ERA-EDTA).


Допълнителна информация и програмата за конгреса са на разположение на следния линк:

http://www.era-edta2016.org