За фирмата  |  Kонтакт  | 
home


Световен бъбречен ден (WKD), 14 Март 2019 г.

Януари 24, 2019

Световен бъбречен ден (WKD), 14 Март 2019 г.

Както всяка година, през втория четвъртък на месец март отбелязваме Световния бъбречен ден (СБД). Тази година мотото е „Здрави бъбреци за всички и навсякъде“.


За повече информация на разположение е следния линк:

http://www.worldkidneyday.org/