Начало  |  За фирмата  |  Kонтакт  | 
Fresenius Medical Care-Германия

Fresenius    www.fresenius.com


Fresenius Medical Care   www.freseniusmedicalcare.com

  • Диализа в клиника или вкъщи
  • Хемодиализа
  • Перитонеална диализа
  • Извънтелесни терапии

Fresenius Kabi   www.fresenius-kabi.com

  • Терапии за хранене и инфузия
  • Технологии за трансфузия и инфузия
  • Амбулаторни грижи

Fresenius Helios   www.helios-kliniken.de

  • Услуги за мениджмънт на лечебни заведения

Fresenius Vamed   www.vamed.com

  • Проектиране и планиране на лечебни заведения