Начало  |  За фирмата  |  Kонтакт  | 

Адреси:

Централен офис - Габрово:

ул. "Любен Каравелов" 26

Тел.:  +359 66/ 80 45 40
Тел.:  +359 66/ 80 55 40
Факс: +359 66/ 80 61 69
E-mail: Head.Office@fmc-bg.com


офис - София:

ул. "Панайот Волов" 25

Тел./факс:  +359 2/ 84 63 327
Тел./факс:  +359 2/ 94 33 512


Маркетинг и продажби

Владислав Маринчев

Тел.:  +359 66/ 80 45 40
Тел.:  +359 889 242 967
E-mail: Vladislav.Marintchev@fmc-ag.com


Маркетинг и продажби

Делина Зидарова

Тел.:  +359 66/ 80 45 40
Тел.:  +359 887 760 172
E-mail: Delina.Zidarova@fmc-ag.com


Отговорник лекарствена безопасност

Д-р Вили Топалова

Тел.: +359 884 761 902
E-mail:  vili.topalova@avpharm.com


Отговорник по нормативно съответствие (compliance officer)

Николай Николаев

Тел.: +359 885 849 490
E-mail:  Nikolay.nikolaev@fmc-ag.com
Експерт здравна комуникация и лекарствена информация

Елица Овчарова

Тел.: +359 887 300 745
E-mail:  Elitsa.Ovcharova@fmc-ag.comИзвестие за поверителност на данните за горещата линия за действия по съответствието
Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД . Седалище и адрес на управление: България, област Габрово, община Габрово,
гр. Габрово 5300, ул."Любен Каравелов" № 26, ет. 4 . ЕИК: 107516166 . Банкова сметка: Обединена Българска банка, клон Габрово,
BIC UBBSBGSF, IBAN BG35UBBS81411010671610