Начало  |  За фирмата  |  Kонтакт  | 

Адрес:

Централен офис:

Габрово
ул. "Любен Каравелов" 26

Тел.:  +359 66/ 80 45 40
Тел.:  +359 66/ 80 55 40
Факс: +359 66/ 80 61 69
E-mail: Head.Office@fmc-bg.com


офис София:

ул. "Панайот Волов" 25

Тел./факс:  +359 2/ 84 63 327;    +359 2/ 94 33 512
E-mail: Kamelia.Kamenova@fmc-ag.com

Д-р Вили Топалова
Отговорник лекарствена безопасност
Тел.: +359 884 761 902
E-mail:  vili.topalova@avpharm.com


Николай Николаев
Отговорник по нормативно съответствие (compliance officer)
Тел.: +359 885 849 490
E-mail:  Nikolay.nikolaev@fmc-ag.comИзвестие за поверителност на данните за горещата линия за действия по съответствието
Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД . Седалище и адрес на управление: България, област Габрово, община Габрово,
гр. Габрово 5300, ул."Любен Каравелов" № 26, ет. 4 . ЕИК: 107516166 . Банкова сметка: Обединена Българска банка, клон Габрово,
BIC UBBSBGSF, IBAN BG35UBBS81411010671610